Indkaldelse til generalforsamling

Rømø den 25.februar 2024
Indkaldelse til generalforsamling, der som angivet i vedtægterne, afholdes
2.Påskedag – mandag den 1. april - på Enjoy Resorts Rømø kl. 9.00.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget.
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
Ingen forslag indkommet
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Flemming Lassen (modtager genvalg)
Jens Jørgen Schmidt
Peter Feddersen
8. Valg af suppleanter
På valg er: Morten Nissen Nielsen
Jette Christensen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Med venlig hilsen
bestyrelsen