Generalforsamling - Rømø Golfklub

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling


 
Rømø d. 30 marts 2019
 
Indkaldelse til generalforsamling i mødelokale på Enjoy mandag d. 22 april 2019 kl 9.00
 
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent.
 
5. Forslag fra bestyrelsen
 
6. Forslag fra medlemmer
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 
På valg er: Jørgen Madsen (genopstiller ikke)
Kim Møller (genopstiller ikke)
 
8. Som suppleant: Jan Rasmussen Ulrik Oldenburg
 
9. Valg af revisor Palle Bach
 
10.                                                        Eventuelt
 
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Referat af generalforsamling.

 
Rømø d. 23 april 2019
 

Generalforsamling afholdt i Rømø Golfklub den 22 april 2019. k1.900.
 

Ad.1 Valg af dirigent: Palle Bach blev valgt.
 
Ad.2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Se fonnandens beretning.
 
Ad.3 Fremlæggelse af det revidere regnskab til godkendelse. Regnskabet revideret af Palle Bach uden bemærkninger. Regnskabet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
 
Ad.4 Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent. Budget og medlems kontingenter blev enstemmigt godkendt.
 
Ad.5 Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag.
 
Ad.6 Forslag fra medlemmer. Ingen forslag.
 
Ad.7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulrik Oldenburg
 
Peter Petersen
 
Ad.8 Valg af suppleanter. Jan Rasmussen
 
Morten Nissen Nielsen
 
Ad.9 Valg af revisor Palle Bach
 
Ad.10 Eventuelt.
 
22 deltog i generalforsamlingen
 

Formanden takkede Aage Birk for det store arbejde som kasserer.
 

Forslag om toiletvogn mellem hul 6-14, bestyrelsen arbejder videre.
 

Leif Mogensen spurgte hvor mange medlemmer vi har på Rømø. Ca. 110.
 

Jørgen P. Hansen foreslog om man kunne publicere matcherne noget bedre, så på den måde at få flere
 
deltagere.
 

Olav Oldenburg nævnte at problemet med færre tilmeldte til matcher også begyndte at gøre sig
 
gældende i Sønderjyllands golfklub.
 
Copyright 2019. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu